සජිත් මරික්කාර්ගේ කොලොන්නාවට එයි! සජීවීව රැස්වීම මෙතැනින් බලන්න! LIVE VIDEO

නිරුත්තර රටක උත්තරය’ මැයෙන් සමගි ජන බලවේගය ආරම්භ කර ඇති ජන රැලි මාලාවේ තවත් එක් ජන රැලියක් මේ වන විට කොලොන්නාවේදී පැවැත්වෙනවා.

සමගි ජන බලවේගයේ නායක සහ විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ ප්‍රධානත්යෙන් පැවැත්වෙන එම ජන රැලිය සජීවීව නරඹන්න පහත Link එකෙන්.

Exit mobile version