පිට පිට දවස් 2ක්ම කොටස් වෙළෙඳපොළ කඩන් වැටෙයි!

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ (IMF) ණය ගිවිසුම අනුමත වීමෙන් පසු ඇති වූ ලාභ ලබා ගැනීම සහ විකිණීමේ පීඩනය හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ කොටස් වෙළෙදපොළ අද දහවල් වන විටද පහත වැටුණු බව විශ්ලේෂකයෙක් පැවසීය.

සියලුම කොටස් මිල දර්ශකය සියයට 0.04 කින් හෝ ඒකක 4.20 කින් පහළ ගොස් 9,600.23 ක් වූ අතර වඩාත්ම ද්‍රවශීල දර්ශකය වන S&P SL20 සියයට 0.09 කින් හෝ ඒකක 2.39 කින් පහළ ගොස් 2,803.14 ක් විය.

මේ ආකාරයට ඊයේ දිනයේද කොටස් වෙළෙදපොළ පහත වැටීම සිදුවිය.

Exit mobile version