මහනුවර රෝහලේ කැතීටකරණ යන්ත්‍රයක් කැඩෙයි! 8000කගේ ජීවිත අවදානමක! I Sri Lanka Latest News

මහනුවර ජාතික රෝහලේ ස්ථාපිත හෘද කැතීටකරණ යන්ත්‍ර දෙකෙන් එකක් පසුගිය 06 වනදා සිට සම්පූර්ණයෙන් බිඳ වැටී තිබේ.

හෘද රෝග හඳුනාගැනීමට හා ප්‍රතිකර්ම කිරීමට පොරොත්තු ලේඛනයේ රැඳීසිටින රෝගීන් 8,000කගේ පමණ ජීවිත මේ නිසා අවදානමකට ලක්වී ඇති බව රජයේ විකිරණ විද්‍යා තාක්ෂණවේදීන්ගේ සංගමය පෙන්වා දෙයි.

හෘදයට රුධිරය සපයන කිරීටක ධමනිවල අවහිරතා හඳුනාගැනීම, ඒ සඳහා ස්ටෙන්ට් ප්‍රතිකර්ම සිදුකිරීම, හෘදයේ සිදුරු හඳුනාගැනීම හා ප්‍රතිකර්ම කිරීම ඇතුළු රෝග විනිශ්චය හා ප්‍රතිකර්ම රැසක් හෘද කැතීටකරණ ඒකකයෙන් සිදුකරනු ලබයි.

ඒ සඳහා යොදාගනු ලබන හෘද කැතීටකරණ යන්ත්‍ර 14ක් දිවයින පුරා රෝහල් 11ක ස්ථාපිත කර ඇති අතර ඉන් 2ක් මහනුවර ජාතික රෝහල සතුව පවතී.

කෙසේ වෙතත්, ඉන් 2006 වසරේදී ස්ථාපිත කෙරුණු යන්ත්‍රය පසුගිය 06 වනදා සිට සම්පූර්ණයෙන්ම බිඳ වැටී තිබේ.

එමෙන්ම මහනුවර ජාතික රෝහලේ විකිරණ ප්‍රතිකාර ඒකකයේ ස්ථාපිත පිළිකා රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කරන නවීනතම යන්ත්‍ර 2 පිහිටි ගොඩනැඟිල්ලේ සිසිලන පද්ධතිය පසුගිය වසරේ නොවැම්බර් සිට අක්‍රිය වී ඇති අතර, මාස 6ක් ගතවී ඇතත් එය පිළිසකර කර නොමැති බවද රජයේ විකිරණ විද්‍යා තාක්ෂණවේදීන්ගේ සංගමය පෙන්වා දෙයි. 

catheterization machine Kandy hospital

Exit mobile version