දන්නෙ නෑ! කිව්වේ නෑ! අහලා නෑ! දැකලා නෑ…! නෑ..! නෑ…! නෑ..! මම මෝටිවේෂන් අප්පච්චි! VIDEO

තමන් වසන්ත මුදලිගේ සම්බන්ධයෙන් කිසිවක් ප්‍රකාශ කොට නැති බවත්, මෙම සිදුවීම හරහා තමන් අපහසුතාවයට පත්වූ බවත් අරගලයේ සිටි ‌යූටියුබ්කරුවකු වන ‘මෝටිවේෂන් අප්පච්චි’ නැමැත්තා පැවසීය.

තමන් බස් ගැමුණු දැකවත් නැති බවද හෙතෙම කියා සිටියේය.

Exit mobile version