තේ කර්මාන්තයම දැවැන්ත අර්බූදයකට යන්නයි යන්නේ! මිල විශාල ලෙස කඩන් වැටෙයි! ඉල්ලුම විශාල වශයෙන් බහින්න ගනී! මේ විදිහට කළොත් යන්තම් හරි අර්බූදයෙන් ගොඩඑන්න පුලුවන්! VIDEO I Sri Lanka Latest News

තේ කර්මාන්තය කඩා වැටීමේ බරපතළ අනතුරක් ඇති බව ක්ෂේත්‍රයේ විශේෂඥයෝ පෙන්වා දෙති.

ඔවුන් පෙන්වා දෙන්නේ තේ මිල විශාල වශයෙන් පහළ බැසීමත්, ලෝක ඉල්ලුම අඩුවීමත් මත මෙම අර්බූදය ඇතිවෙමින් පවතින බවකි.

tea industry

Exit mobile version