අලියාන්ස් ලංකා සමාගම Million Dollar Round Table (MDRT) සුදුසුකම් ලැබූ විශිෂ්ටයන් සමරයි I Sri Lanka Latest News

Sri Lanka Latest News

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම රක්‍ෂණ සමාගමක් වන අලියාන්ස්, 2022 වසරේදී ඉහළම දක්ෂතා පෙන්නුම් කරමින් Million Dollar Round Table (MDRT) සුදුසුකම් ලැබූ සාමාජික සාමාජිකාවන්ට උපහාර දැක්වීම සඳහා විශේෂ උපහාර උළෙලක් පසුගියදා පැවැත්වීය.(Sri Lanka Latest News)

මෙම උත්සවයේදී, අලියාන්ස් ලංකා සමාගමේ ප්‍රථම MDRT ‘Top of the Table’ සුදුසුකම්ලාභියා ඇතුළුව සියලු MDRT සුදුසුකම්ලාභීන් මෙන්ම, අලියාන්ස් සමාගම තුළ විශිෂ්ට තලයේ අලෙවි නියෝජිතයන් නිර්මාණය කිරීම සඳහා කැපවුණු කලාප සහ ශාඛා අලෙවි ප්‍රධානීහුද ඇගයීමට ලක්වූහ.

උත්සවයෙන් අනතුරුව රාත්‍රී භෝජන සංග්‍රහයක්ද පැවැත් වූ අතර, සුදුසුකම් ලැබූවන්ට කළමනාකාරීත්වය සමග සුහදව කතාබහ කරමින් ඔවුන්ගේ ජයග්‍රහණ සැමරීමට අවස්ථාව සලසා දෙන ලදී. මෙම උත්සවය අලියාන්ස් ඉන්ෂුවරන්ස් ලංකා සමාගමෙහි දේශීය කළමනාකරු සහ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී ඇලන් ස්මී මහතා, අලියාන්ස් ලයිෆ් ඉන්ෂුවරන්ස් සමාගමෙහි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී ජයලාල් හේවාවසම් මහතා සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකාරීත්ව කණ්ඩායමේ අනෙකුත් සාමාජිකයන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් One Galle Face හි පිහිටි අලියාන්ස් ලංකා නව ප්‍රධාන කාර්යාලයේදී පැවැත්විණි.

Exit mobile version