එදා ගොවි රජවරු හෙළි නොකළ රහස්…

අද මෙන් එදා ඈත අතීතයේ වගා කටයුතු කළ ගොවියන්ට දවසින් දෙකෙන් ගස්වැල් සරුසාර කරගත හැකි රසායනික පොහොර තිබුණේ නැත. මැසි උවදුරු පණු රෝග මෙන්ම විවිධ වගා හානි පාලනයට රසායනික කෘමිනාෂක තිබුණේද නැත. වගාවේ හටගන්නා විවිධ වූ වල්පැළ පාලනයට රසායනික තෙල් වර්ග කුඩු වර්ග තිබුණේද නැත. එහෙත් එදා ගොවියා අදට වඩා සාර්ථකව වගා කටයුතු කළේය. අදට වඩා හොඳ අස්වැන්නක් ගත්තේය. එදා ඒ කිසිවක් නොමැතිව සාර්ථක අස්වැන්නක් ගැනීමේ රහස කුමක්ද? එදා කෘමි උවදුරු වල්පැළ හානි වගාවන්ට සිදු නොවුණා නොවේ. මීටත් වඩා එවැනි උවදුරු යෙදුණද එදා ගොවියා තම පරම්පරාගත ශිල්ප ඥානය ඉතා කදිමට භාවිත කරමින් එම උවදුරු කදිමට පාලනය කරගත්තේය. වගාවන්ට යෙදෙන බොහොමයක් උවදුරු සහ හානි අවම කරගැනීමට ඔවුන් ඉපැරැණි යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර හොඳින් ප්‍රයෝජනයට ගත්තේය.

අතීතයේ විසූ ඍෂිවරු වගාවන්ගේ විවිධ හානි වළක්වාලන ඉතා සාර්ථක මන්ත්‍ර සහ කෙම් ක්‍රම රාශියක් හඳුන්වා දී තිබුණේය. අතීත ගොවියා ඒවා භාවිත කර වස විෂ නොමැතිව සිය වගා සාර්ථකව පවත්වාගෙන ආවේය. ඉතා ඉහළ අස්වැන්නක්ද ගත්තේය.

අද මේ ඉදිරිපත් කරන්නේද එවැනි අතිශය සාර්ථක ප්‍රතිඵල දෙන වටිනා ගොවි යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර කෙම් ක්‍රම කිහිපයකි.

ධාන්‍ය වැපිරූ විටත් අස්වැන්න ලැබෙන කාලයේත් කුරුල්ලන්ගෙන් ආරක්ෂා කරගැනීමට
වැපිරූ ධාන්‍යයත් අස්වැන්නත් කුරුල්ලන්ගෙන් ආරක්ෂා කරගැනීම මේ කාලයේ තරමක් අපහසු කටයුත්තක් බවට පත්ව තිබේ. ඒ නිසා ඔබටත් කුරුලු කරදරයෙන් මිදීමට කුරුල්ලන් කෙතට නොඒමට පහත සඳහන් ප්‍රතිකර්මය කළ හැකිය.

ළපටි කිතුල් ගසකින් කපාගත් අතු හතරක් ගන්න. ඉන් පසු තමාට සුබ දිනෙක උදෑසන කාලයේ එම අතු හතර,

‘නමෝ මහා මේගත්තේ
මමයි ඒහී එස්වාහඃ’

යන මන්ත්‍රයෙන් 108 වරක් මතුරාගෙන තම අදහස මුදුන් පමුණුවාගෙන කුරුල්ලන්ගෙන් කෙත ආරක්ෂා වේවායි සිතා අතු හතර කුඹුරේ ගොවි බිමේ හතර කොන සිටුවන්න. කිසි දිනෙක කුරුල්ලන් නොඑන බව පැවසේ. විශ්වාසයෙන් කරන්න.

ඌරන්ගෙන් වගා ආරක්ෂාවට

වර්තමානයේ ඌරන්ගෙන් වගා කටයුතු සඳහා සිදුවන හානිය විශාලවී තිබේ. ඉතා ශීඝ්‍රයෙන් බෝවන සතකු වන ඌරන් රංචු පිටින් වගාවන්ට පැන හානි කරන ස්වභාවයක් දක්නට ලැබෙන හෙයින් අතීතයේ මුතුන් මිත්තන් මේ සඳහා පහත සඳහන් කෙම් මන්ත්‍රය භාවිත කර සාර්ථක ප්‍රතිඵල අත්විඳ තිබේ.

කිලි කුණුවලින් වැළකී ඉතා පැහැදිලි සිතින් යුතුව එළඟිතෙල් ස්වල්පයක් මැටි බඳුනකට ගන්න. එම එළඟි තෙල් බඳුන දකුණතේ තබාගෙන,

‘නමෝ හාරුංකා ඒස්වාහඃ’ යන මන්ත්‍රයෙන් 108 වරක් මතුරා ගන්න. ඉන් පසු තම අවශ්‍යතාව සිතෙහි පිහිටුවාගෙන එම එළඟි තෙල් යටි පතුල්වල තවරාගෙන කුඹුරේ හතර වටේ නියරවල් දිගේ ඇවිද යන්න. ඌරන් නොඑනු ඇත.

Exit mobile version