එයා මල්වරවූයේ මැයිද?

යුවතියක මැයි මාසය හෙවත් වෙසක් මාසයේ මල්වර වූයේනම් ඇය ඉතා වාසනාවන්තියක ලෙස සැලකේ. ජීවිතයේ කුඩා කල නොලද සියලු සැප සම්පත් තරුණ වියේදී ලබන්නට වාසනාව ලබන්නීය. ශරීර සොබාව දිනෙන් දින වැඩෙන්නේය. උපන් ස්වභාවයට වඩා හාත්පසින් වෙනස් සුන්දර රූසපුවක් හිමිකර ගන්නට වාසනාව ඇත්තියක වෙයි. සමාජය තුළ කැපීපෙනීමත්, සමාජයේ අන් අය අභිභවා පෙරට ඒමට හැකි වීමත් සමාජයට බියෙන් සැකයකින් තොරව මුහුණ දීමට හැකි වීමත් ඇයගෙන් දක්නට ලැබේ. කිසිදු අවස්ථාවක පසුබට නොවන්නීය. ඉදිරියට තැබූ පියවර පසුපසට ගැනීමේ පුරුද්දක් ඇයට නැත. එක අරමුණකට යෑමට කටයුතු කරන අතර නිතරම සිය වගකීම ගැන සිතයි.

තරුණ වියට එළඹෙත්ම නිසි කලවයසේදී විවාහයකට හිමිකම් කියයි. ධනය, බලය ඇති සුදුසු සහකරුවකු හිමිවේ. සහකරුට සියලු සැප සතුට ලබාදෙන්නියක ලෙස ආදර ගෞරවයට පාත්‍ර වන්නීය. කිසිදු තැනකදී ඔහුගේ ඉල්ලීම් පැහැර නොහරින්නීය. එසේ විවාහයෙන් පසුව ජීවිතයේ එතෙක් නොලැබුණු සියලු සැප සම්පත් ලබන්නට වාසනාව ඇත. විශේෂයෙන්ම රටට දැයට වැඩදායී දරුවන් ලබන්නීය. එමගින් නිසි කීර්ති ප්‍රශංසා ලබන්නට වාසනාව ඇත්තීය. ජීවිතයේ අවසන් භාගය දක්වා ඉතා වාසනාවන්ත කාලයක් ගතකරන්නට හැකි වන අතරම දරුවන්ගේ ආදර ගෞරවයද නොඅඩුව ලබන්නට පින් ඇත්තීය.

Exit mobile version